„Всеки да дава според както е решил в сърцето си,
без да се скъпи, и не от принуждение;
защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“
2 Кор. 9:7

На тази сметка можете да направите дарение за извършване на църковни ритуали кръщение, венчавка, водосвет, молебен, погребение или други.

Kontoinhaber: Bulgarische orthodoxe Kirchengemeinde "Die Heiligen Kyrill und Methodius"-Hamburg e.V.
IBAN: DE 9220 0300 0006 0202 5280 BIC: HYV EDE MM300

Българската православна църковна община е призната от немските данъчни служби и издава данъчни декларации за направеното от вас дарение.

От сметката на църковната община може да се тегли единствено с пълното съгласие и в присъствието на свещеника, председателя на общината и ковчежника. Веднъж годишно на достъпно за всеки член общо събрание се решава как да се разполага с приходите и се дава отчет за разпределянето на средствата през изминалата година.