Статии

Консултация на КАРИТАС с българи в нужда

На 7 и 14 декември след светата литургия, в Bugenhagen Kirche на Biedermannplatz 19 | 22083 Hamburg „Каритас” ще проведе поредната среща с българи в нужда. Представител на католическата благотворителна организация ще отговаря на въпроси в социалната сфера - проблеми с жилища, позволения за престой и/ или работа, застраховки и др.

За да може представителят на „Каритас” да се подготви с нужната информация очакваме на телефон 0176 269 09 601 да заявите на български език конкретни теми и проблеми, които бихте искали да се обсъждат на следващата среща.

В кооперация с „Каритас“ Българската църковна община в Хамбург планува ежемесечни консултации по социални и правни въпроси. Информация за следващите мероприятия своевременно ще можете да намирате на интернет страницата на Българската църковна община.

Срещите ще се провеждат на немски език с превод на български в Bugenhagen Kirche на Biedermannplatz 19 | Hamburg.