Молитви

ОТЧЕ НАШ

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и ни прости дълговете ни; както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.
Амин!

СИМВОЛЪТ НА ВЯPАТА

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало;
 
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек;и бе разпнат за нас при Понтия Пилатa, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията, и ce възнеcе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
 
И в Духa Светaгo, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, вселенска и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век!
Амин!

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ ДУХ

Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.
Амин!

УТPИННА МОЛИТВА

Боже, благодаря Ти , че ме запази така милостиво и през тая нощ. Помогни ми да не Те наскърбя с никакъв грях и да прекарам днешния ден угодно на Тебе и спасително за мене.
Амин!

МОЛИТВA ПPЕДИ ХPАНЕНЕ

Ядат бедните и ще се наситят: ще възхвалят Господа като Го търсят и ще бъдат сърцата им живи во веки-веков! Амин!На всички очите, Господи, се уповават на Тебе, и Ти едновременно им даваш храна; отваряш щедрата Си ръка и изпълваш с милост всичко живо.

МОЛИТВА СЛЕД ХPАНЕНЕ

Благодарим ти, Христе, Боже наш, че ни насити с Твоите земни блага. Не ни лишавай и от небесното Си царство.
Амин!

МОЛИТВА ПPИ ЗАПОЧВАНЕ НА PАБОТА

Всеблагий Боже, посочи ми пътя, по който трябва да вървя и ме оправяй за ходя по Твоите стъпки, за да се спаси душата ми. Отвърни очите ми, за да не виждам суетни неща, и ме утвърди в пътя на Твоя закон.
 
Дай ми, докато е ден, да работя и да се трудя според Твоята воля, защото иде смъртна нощ, когато никой не ще може да работи и да извърши някакво добро.
 
Нека, всеподателю Господи, всичко, което днес ще мисля или желая, ще говоря  или върша, да бъде за Твоя слава. И тъй, моля Те, бъди с мене днес и всякога и помагай ми, Боже!
Амин!

ВЕЧЕPНА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших през този ден с думи, дела или помисъл. Дарувай ми мирен и спокоен сън. Прати твоя Ангел-пазител да ни закриля и пази от всяко зло, защото ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе - Отца, Сина и Светия Дух, въздаваме слава сега и всякога и во веки веков!
Амин!

МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВОТО И НАPОДА НИ

Преблагий и Всевишний Боже, Господарю на цялата земя и Царю на всички народи! Пред Твоята всемогъща власт и пред възвишения Твой престол ние се прекланяме и смирено те молим милостиво да погледнеш на нашето Отечество и на нашия народ. Помогни, Боже наш, да се събере целият ни народ в единството на нашата народност и на православната вяра, та напълно обединени да служим на Тебе за слава, на себе си  за спасение и за полза на нашетоотечество. Нека, Господи, бъде честита и славна тая земя, в която видяхме светлина и живот, в която отраснахме и където от Твоята благодетелна ръка приехме толкова милости и благодеяния. Нека ни бъде мил и драг народът, към който принадлежим и в чиито съдбини участваме. Благослови, Господи, нашето Отечество, за да процъфтява в него правата вяра, християнският напредък и благосъстояние.
 
Дай, Боже, на управниците на нашето Отечество мъдрост, светъл ум и чиста съвест, добросърдечие и правдолюбие, за да ни водят в пътя на родната правда, истината и прогреса. Вдъхни, Боже, на поданиците на нашата страна да обичат управниците и началниците, като зачитат тяхната власт, да изпълняват законите и когато стане нужда, дори живота си да дадат за вярата и Отечеството. Дай, Боже, нашето Отечество да е винаги щастливо в благополучие и благосъстояние. Благослови в него стопанството. Направи да напредват добрите научни знания, изкуствата, занаятите, всеки труд и всяко благородно, духовно и веществено, творческо начинание. Пази нивите ни от неплодородие.
 
Надари ни с добро лято и дай ни всичко да успява. Пази ни, Боже, от врагове и неприятели, от войни, от мор и глад. Дай на всички ни мир и съгласие. Пази ни от омраза и несговорчивост, от свади и раздори. Внуши, Боже, в сърцата на всички ни дух на истина и на крепка и деловита любов към всичко, що е за полза и щастие на нашата земя, Отечество и народ. И тъй, като служим на Тебе вярно и като се обичаме братски помежду си, да Те славим вовеки, всевишни и вечни Господи!
Амин!

ПPИЧАСТНИ МОЛИТВИ от Св. Йоан Златоуст

Не съм достоен Владико Господи, да влезеш под покрива на душата ми. Но понеже Ти като човеколюбец искаш да живееш в мене, дръзновено пристъпвам. Заповядваш да разтворя вратите, които Ти самият създаде, и да влезеш със свойственото Ти човеколюбие, да влезеш и да просветиш помрачената ми мисъл. Вярвам, че ти ще направиш нова, защото не изпъди блудницата, дошла при Тебе със сълзи, нито отблъсна разкаялия се митар, нито изгони разбойника, познал Твоето царство, нито покаялия се гонител остави, какъвто е бил, но всички, дошли при тебе с покаяние, Ти причисли в лика на Твоите приятели. Само ти едничък си благословен всякога, сега и в безкрайни векове!
Амин!
 
### ### ### ### ### ### ### ### ###
 
Господи Иисусе Христе, Боже мой, облекчи, очисти и прости на мене, грешния, негоден и недостоен твой раб моите прегрешения, съгрешения и грехопадения, с които от младини до настоящия ден и час Ти съгреших, било съзнателно или несъзнателно, било с думи, дела или помисли, или с мисли и предприятия и с всичките ми чувства.
 
И по молитвите на безсеменно родилата Те пречиста и Приснодева Мария, едничката моя непосрамнаща надежда, застъпница и спасение, удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите, безсмъртни, животворящи и страшни Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот, за освещение, просвещение, сила, изцерение и здраве на душата и тялото, за премахване и пълно унищожаване на моите лоши мисли и помисли, предприятия и нощни мечтания, внущавани от тъмните и лукави духове.
 
Защото Твое е царството, силата и славата, честта и поклонението, с Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков!
Амин!
 
### ### ### ### ### ### ### ### ###
 
Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти си наистина Христос, Синът на живия Бог, дошъл на света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото пречисто Твое тяло и самата драгоценна Твоя кръв. И тъй, моля Ти се: помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с дума или дело, съзнателно или несъзнателно, и удостой ме неосъдно да се причастя с пречистите Твои Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот.
Амин!

МОЛИТВИ СЛЕД СВ. ПPИЧАСТИЕ от св. Василий Велики

Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за всички блага, които ми даде, и за причащението с Твоите пречисти и животворящи Тайни. Моля те, Благи и Човеколюбче, запази ме под Твоя покров и в сянката на Твоите криле и ми дарувай чак до последното ми издихание с чиста съвест достойно да се причастявам с Твоите светини, за прошка на греховете и за вечен живот.
 
Защото Ти си хлябът на живота, изворът на светостта, подателят на благата и на Тебе въздаваме слава, с Отца и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков!
Амин!