Беседите по вероучение

Занимания по вероучение се провеждат в неделите след Богослуженията на новия ни адрес в сградата на KAPELLE AM DIEBSTEICH 4, 22761 HAMBURG.

Адрес за кореспонденция:
Bulgarische orthodoxe Kirche Hamburg e.V.
Postfach 71 02 21
22162 Hamburg

Чувствайте се свободни да задавате въпроси и да отправяте предложения за теми. Можете да се включите в беседите по всяко време.

За контакти и допълнителна информация:

Енорийски свещеник – Кръстин Апостолов
Мобилен тел.: +49 176 35814343
E-Mail: info@bulgarische-kirche.dе